Симеон Кръстев

Адвокат

Симеон Кръстев - CurrentPage.Position

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Магистър по право

Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието

Център за разрешаване на спорове
Специализация в търговската медиация

Научноизследователски сектор - Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Удостоверение за завършен курс „Писмена комуникация с чуждестранни партньори (на английски език)“

Научноизследователски сектор - Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Удостоверение за завършен курс „Разработка и управление на проекти, финансирани от ЕСФ „ОПРЧР“

Езици

Български, Английски, Немски

Области на практика

Търговско и дружествено право, Електронна търговия, Облигационно право, Медицинско право, Енергийно право, Обществени поръчки
към началото