Силвана Джаркова-Александрова

Адвокат

Силвана Джаркова-Александрова - CurrentPage.Position

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Магистър по право
Университет „Кембридж”
Сертификат, удостоверяващ владеене на английски език, степен „Proficiency”
Международна организация за развитие на правото и Българска ИДЛО Алумни асоциация
Сертификат за юридически английски

Езици

Български, Английски, Немски

Области на практика

Търговско и дружествено право, Капиталови пазари, Вещно право, Облигационно право, Данъчно право, Процесуално представителство по граждански и търговски дела, по дела с административен и админостративно-наказателен характер
към началото