Румяна Пищалова

Стажант

Румяна Пищалова - CurrentPage.Position

Образование

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право

Природо-математическа гимназия „Акад. С. П. Корольов“ – Благоевград

Езици

Български, английски

Области на практика

Търговско и дружествено право, Вещно право, Облигационно право, Административно право
към началото