Петя Мургова

Управляващ съдружник

Петя Мургова - CurrentPage.Position
Основател на Адвокатско дружество” Мургова и партньори” и управляващ съдружник
Основател и управляващ партньор на Център за медиация и споразумения.
Адвокат от 1992 година, Член на Софийската адвокатска колегия и на Международната асоциация на адвокатите
Медиатор, вписана към Единния регистър на медиаторите

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Магистър по право

Езици

Български, Aнглийски, Руски

Области на практика

Търговско и дружествено право, Медицинско право, Структуриране на икономически групи, Енергетика, Сливания и придобивания, Проектно финансиране, Публично частно партньорство и концесии, Процесуално представителство по съдебни и арбитражни спорове, специализирала в разрешаване на конфликти, водене и структуриране на преговори, търговска и потребителска медиация.
към началото