ЕЛИЗА ДЖОНЕВА

Юрист

ЕЛИЗА ДЖОНЕВА - CurrentPage.Position

Образование

Университет за национално и световно стопанство
Магистър по право

Езици

Български, Английски

Области на практика

Обществени поръчки, медицинско право, гражданско право, вещно право, търговско право, административно право, административно-наказателно право
към началото