Джулиана Цанкова

Юрист

Джулиана Цанкова - CurrentPage.Position

Образование

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ - Варна

Езици

Български, Aнглийски

Области на практика

Търговско и дружествено право, Вещно право, Облигационно право, Обществени поръчки
към началото