Александър Стоименов

Адвокат

Александър Стоименов - CurrentPage.Position

Образование

Нов Български Университет, Магистър по Право

Езици

Английски, Испански

Области на практика

Търговско право, Корпоративно право, Нотариални и охранителни производства, Административно право и процес, Медицина, Обществени поръчки. Обслужване на корпоративни клиенти, търговски дружества, клиенти в сферата на културата и авторското и сродните му права./
към началото