Александър Москов

Съдружник

Александър Москов - CurrentPage.Position

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Магистър по право

Колеж по право на Англия и Уелс
Магистър по международна юридическа практика (LL.M)

Колеж по право на Англия и Уелс
Международна програма за дипломирани юристи (Банково право / Придобивания / Търговско право)

Университет „Кембридж”
Лятно училище по англо-саксонско право (Основи на англо-саксонското право)

Езици

Български, Английски, Френски

Области на практика

Търговско и дружествено право, Вещно право, Облигационно право, Процесуално представителство
към началото